PROGRAM

Årets program er endnu mere omfattende end i 2014.  Se det fulde program her


CTS Konferens Program 2016.pdf

 

Klik på enten København eller Aarhus og udfyld formularen for at tilmelde dig CTS-Konferencen 2016.

 

Årets talere


Lars er ingeniør med speciale inden for teknik og energi. Lars er bl.a. ansvarlig for den strategiske planlægning ift. de tekniske installationer, energiforbrug og indeklima samt gennemførelse af diverse energispare- og vedligeholdelsesprojekter. Derudover fungerer han som bygherres repræsentant vedrørende teknik og energi ved nybyggeri og renoveringer. Lars har en omfattende erfaring med de grundlæggende udfordringer omkring planlægning, udførelse og drift af bygningsinstallationer, herunder CTS.


 Steffen har 10 års praktisk erfaring som rådgivende ingeniør med mange forskelligartede opgaver nationalt og internationalt. Han har en forkærlighed for deltagelse i de tværfaglige projektforløb som er nødvendige for at opnå et funktionelt og æstetisk byggeri med godt indeklima og lavt energiforbrug. Steffens nuværende hovedbeskæftigelse er et virke som lektor og forskergruppeleder på Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab.


Peter har 25 års erfaring med design og projektering af CTS- og sikringssystemer, herunder fuldt integrerede BMS anlæg. Peter har tidligere varetaget stillinger som såvel sales manager, account manager samt forretningsudvikler og har gennem årene været tilknyttet en række store og komplicerede byggeprojekter, hvor der har været stillet særlige krav til CTS og bygningsautomatik.


Ole har 15 års erfaring med commissioning på alle niveauer og 10 års erfaring som projektleder i CTS-Branchen. Han er medlem af Danvak, Rehva, Ashrae og BCA og er formand for REHVA Task Force Commissioning. Ole har opnået de amerikanske QCxP og CPMP akkrediteringer inden for commissioning og arbejder til daglig i Sweco Danmarks afdeling for Facilities Management.


 Martin arbejder med at integrere energidesign i bygninger med fokus på klimaskærme. Med sin indsigt i indeklima og energieffektive bygninger deltager Martin i udviklingen af værktøjer og metoder til at integrere teknisk viden i de tidlige stadier af designprocessen. Martin er desuden involveret i forskningsstudier på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Det Kongelige Danske Kunstakademi.


Poul har stærke kompetencer og erfaringer inden for energi, miljø og bæredygtighed. Han har arbejdet i faget som ingeniør og energirådgiver i mere end 20 år med særlig fokus på opgaver vedrørende energirenovering, energi- og indeklimarådgivning, ressourceminimering ifm. driftsomkostninger, projektering af vvs-installationer, større ventilationsanlæg, CTS-installationer m.m.


Thomas arbejder med projektledelse og udvikling af bedre bygge- processer. Han er en af de centrale personer i udviklingen af Bygningsstyrelsens Performance Test og er involveret i en række af de igangværende byggerier på universiteterne i Danmark. Thomas har tidligere arbejdet i alle led af værdikæden: Som rådgiver, som entreprenør og med teknisk drift af bygninger. Endelig har han også arbejdet på forsyningssiden med byggerier af mindre kraftværker.

 
Zeynel har mere end 7 års erfaring med projektering og tilsyn af installationer – herunder CTS anlæg. Samtidig har hans specialisering inden for bæredygtighed i byggeriet påvirket hans projekter over i en mere helhedsorienteret tilgang, så bl.a. CTS-logninger ikke kun bruges af driftsherren men også af bygningens daglige brugere og andre ingeniører til alverdens formål. Intelligente bygninger, klogere processer og mere digitalisering af byggeriet er nogle af hans særlige interesseområder.


Henrik har gennem snart 30 år været specialiseret i CTS. Han er en af de mest erfarne CTS-rådgivere i Danmark og er bl.a. fagredaktør på Bips B2.460 Bygningsautomatik. Henrik har arbejdet med CTS-strategier og standarder for adskillige store bygherrer og har været med i planlægningen af udbudsmateriale og udbud af flere store byggerier – bl.a. DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

 
Graeme har arbejdet i byggebranchen i over 30 år og har i de seneste 22 år været specialiseret inden for building energy management systems (BEMS). Graeme startede sin BEMS karriere i UK Trend Partner netværket og kom til Trend i 1998, hvor han har bestredet nøglestillinger i Field Service management and sales, Research & Development project management og Product Management. I 2013 blev Graeme en del af Trend Key Leadership teamet, hvor han siden har varetaget stillingen som Marketing Director

 

​​​​​