Noticias

Med positiv utveckling på den

oct 10, 2005
Trend Control Systems är ett av världens mest expansiva styr- och reglerföretag som startade i Horsham i England 1980. Härifrån sker fortfarande den övergripande styrningen ut till olika regionala enheter världen över. I de nordiska länderna har man via auktoriserade partners varit representerade sedan 1984. Ledningen för den nordiska och baltiska verksamheten finns sedan 1996 i Århus, Danmark. Affärsutvecklingschef för Sverige sedan 1:a december 2006 är Thomas Jörgensen.

Trend har ingen egen entreprenadverksamhet. Man samarbetar med olika ”systemhus” på styr- och reglermarknaden i respektive land. Man är helt fristående vad gäller produktval och leverantör.
- Det är mycket viktigt och det innebär stora fördelar, säger konstaterar affärsutvecklingschef Thomas Jörgensen. Slutkunden kan ju välja det ”systemhus” som har rätt förutsättning för respektive jobb. Våra produkter är till 100 % bakåt kompatibla. Oberoende av produktens ålder kan nyanskaffning ske för ny systemutveckling. Det skapar ett ordentligt mervärde för slutkunden, betonar Thomas.

Ett väl genomtänkt koncept
Som Trend-partners får man tillgång till ett väl genomtänkt koncept där man använder Webbaserad teknik i byggnadens normala datanätverk. Produkterna är enkla att installera och finns att köpa hos flera olika systemleverantörer.

- Våra systemprodukter levereras med två års garanti och vi lämnar tio års produktsupport efter avslutad modelltillverkning, förklarar Thomas. Vårt produktutbud tillfredsställer såväl fastighetsägare som användare, både kvalitetsmässigt som prismässigt, enligt samstämmiga uttalanden från flera systemleverantörer. Bland andra har både Hallands och Värmlands landsting uttalat sig i positiva ordalag om vårt system och om vår partner Geamatic Styr AB´s fina entreprenadarbete.

Med stort förtroende
- Jag är mycket positiv till utvecklingen på den svenska marknaden. Vi har arbetat upp ett förtroende, det är vi glada för men egentligen inte så förvånade.
Trend är ju världens mest framgångsrika styr- och reglerföretag, Thomas Jörgensen.