Trend-rakennushallintajärjestelmien esittely

Rakennukset altistuvat muuttuville ja toisinaan äärimmäisille sääolosuhteille.

Ei ole aivan yksinkertaista hankkia omistajille tietoja, joiden avulla he voivat säätää ja seurata rakennuksensa tilannetta ja samanaikaisesti järjestää rakennuksessa työskenteleville sopivat työolosuhteet.

Rakennuksen hallintajärjestelmät seuraavat ja säätävät sellaisia palveluita kuin lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi varmistaen näiden mahdollisimman tehokkaan ja kustannustehokkaan käytön. Tämä toteutetaan pitämällä olosuhteet, energiankäyttö ja toimintavaatimukset keskenään mahdollisimman hyvin tasapainossa.

Keskeiset osat

Säätimet
Mikrotietokonepohjaiset säätimet ottavat vastaan signaaleja kenttälaitteilta omien ohjelmoitujen parametriensa mukaisesti ja ohjaavat laitoksen laitteistoja.

Valvontaohjelmat
Valvontaohjelmat näyttävät ja korjaavat järjestelmän tietoja tarjoten samalla suuren määrän energia-analyysi- ja kunnossapitotoimintoja. 

Verkot
Verkkojen avulla laitteet välittävät tietoja etäisyyksien päästä joko paikallisverkon (LAN), Wide Area Networkin (WAN) yli tai etäkäytöllä normaalia selaintekniikkaa käyttäen. Näin tiedot ovat käytettävissä mistä päin tahansa maailmaa ja rakennuksen tilanne voidaan säilyttää vakaana.

Kenttälaitteet
Kenttälaitteet välittävät tietoja suoraan ohjaimille joko paikallis- tai etäohjausta ja valvontaa varten. Kutakin aluetta voidaan hallita ainoastaan mittausten ja valvonnan avulla.

Järjestelmäarkkitehtuuri

 

 

 Muita Trend-järjestelmän avulla saavutettavia etuja ovat mm:

Kunnallisten hyödykkeiden hallinta
Kustannukset saadaan hallintaan ja energian hukkakäyttöä vähentää ainoastaan mittaamalla kunnallisten hyödykkeiden kulutusta.

Seuranta ja tavoitteiden asettaminen
Useiden tilojen kunnallisten hyödykkeiden kulutuksessa on selviä säännönmukaisuuksia.  Trend-järjestelmä voi tallentaa todelliset kulutustiedot ja verrata niitä sitten näihin säännönmukaisuuksiin.

Hälytysten seuranta
Trend-järjestelmän tehokkaimpia ominaisuuksia on sen kyky tunnistaa ja välittää tietoa hälytyksistä, mikä mahdollistaa nopeat vasteajat ja toiminnan jatkuvuuden.

Etävalvonta
Olipa kyse sitten hälytyksiin reagoimisesta tai järjestelmän seuraamisesta, yhteydenpito kohteen kanssa etäältä antaa mahdollisuuden arvioida tilannetta ja reagoida tilanteen mukaisesti.

Järjestelmän varmistukset
Trend-tuotteiden uskomaton joustavuus merkitsee mm. sitä, että ohjelmia voidaan mukauttaa nopeasti ja helposti kohteen vaatimusten muuttuessa. Hätätapausten varalta järjestelmän muutokset voidaan jäljittää ja tallentaa.

24 / 7 -varmistukset
Etäkäytön avulla tukea voidaan pitää yllä 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa ilman, että kohteessa joudutaan pitämään erillistä huoltohenkilöstöä.

Tilannekohtainen huolto
Huollon tarve voidaan todeta seuraamalla kohteessa vallitsevia olosuhteita. Näin voidaan välttää tarpeeton ennaltaehkäisevä kunnossapito.