Farmasi

Høyteknologiske produksjonsanlegg legger ofte tunge krav på inneklimaet for å kvalitetssikre produksjonen, og Trend-systemer for bygningsadministrasjon koordinerer anlegg og tjenester for å levere de standardene som kreves.
  • “This project truly is the crown jewel of the Imperial Center,” said Greg Sanchez, president of TriProperties, Inc., the company that developed and manages Imperial Center.
  • Romanian pharmaceutical manufacturer Terapia has been carrying out a major modernisation of the tablet production facility at its Cluj Napoca site.