Telekom

Administrasjon og forretningsintegrasjon av alarmer fra landsdekkende nettverk av kritiske infrastrukturpunkter, som svitsje- og datasentre, er en annen av de mange bruksområdene for Trend-systemer for bygningsadministrasjon, og anvendes for å identifisere feil og iverksette korrigerende tiltak, slik at eventuelle driftsavbrudd minimaliseres.
  • Trend’s IQ3xcite controller and ‘963’ supervisory software have proved an ideal combination for critical monitoring tasks on the high speed fibre optic Next Generation Network (NGN) operated by TalkTalk Technology (part of The Carphone Warehouse Group).
  • Qualcomm is a worldwide provider of 3G wireless technology and services, with operations and customers around the globe.
  • The energy required to heat, cool, ventilate and light Cellnet's new Service Provision Division HQ at No 1 Leeds City Office Park is only 25% of that needed by a typical prestige office building.