Energi- og kundestøtteløsninger

Et BMS utfører sin funksjon helautomatisk, dag og natt, og kan fortsette å gjøre det år etter år. Hvis ikke systemstøtten utføres skikkelig, vil det imidlertid begynne å gå ut over ytelsen. Resultatet vil bli høyere driftskostnader for bygningen og redusert komfort for dem som oppholder seg der.

Neglisjering eller snarveier når det gjelder BMS-støtte er falske innsparinger.

IQ ASSURED er Trends-program for å gi bygningseiere muligheten til å styre strømforbruk og inneklima, for å redusere energisløsing og kostnadene det medfører, og samtidig opprettholde et optimalt komfortabelt inneklima og maksimal tilgjengelighet.

IQ ASSURED er utarbeidet for å gi umiddelbare fordeler, og er et strukturert program for optimalisering, oppgradering og vedlikehold av strømstyresystemer for bygninger. Det administreres og leveres gjennom en kombinasjon av Trend IQ ASSURED-byrået, i form av fjernleverte produkter og tjenester, og de nasjonale energi- og servicegruppene for IQ ASSURED.

Ved hjelp av dets avanserte verktøy og tjenester, vil kundene nyte godt av en reduksjon i unødig energiforbruk og kostnadene det medfører, og samtidig opprettholde optimale komfortforhold i bygget.

​​
  • Support Levels
 

 Quick Links