Przegląd systemów BMS firmy Trend

 Budynki są narażone na zmienne, a czasami skrajne warunki pogodowe.

Zapewnienie właścicielom danych niezbędnych do sterowania budynkami i monitorowania ich przy równoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego środowiska pracy staje się wymogiem trudnym do spełnienia.

Systemy zarządzania budynkami umożliwiają monitorowanie i nadzorowanie takich usług, jak ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja w celu zapewnienia maksymalnego poziomu wydajności i opłacalności. Jest to możliwe dzięki zachowaniu optymalnej równowagi między warunkami, zużyciem energii i warunkami pracy.

Podstawowe elementy systemu:

Urządzenia sterujące
Sterowniki mikrokomputerowe odbierają sygnały z urządzeń obiektowych i sterują wyposażeniem zgodnie z zaprogramowanymi parametrami pracy.

Systemy nadzorcze
Systemy nadzorcze monitorują lub modyfikują dane systemu oraz zapewniają informacje na temat zużycia energii i funkcje konserwacji.

Sieci
Sieci umożliwiają komunikowanie się urządzeń na odległość — lokalnie za pośrednictwem sieci rozległej lub zdalnie przy użyciu standardowych przeglądarek internetowych. Oznacza to, że informacje są dostępne w każdym miejscu na świecie, co zapewnia ciągłość zarządzania budynkami.

Urządzenia obiektowe
Urządzenia obiektowe komunikują się bezpośrednio z urządzeniami sterującymi, przesyłając lub odbierając dane niezbędne do lokalnego lub zdalnego monitorowania i nadzoru. Bez pomiarów albo monitorowania danego obszaru bądź elementu nie można ich nadzorować.

Architektura systemu

Trend Energy Manager Trend supervisors TOPS Room Display IQ3xite XNC EMIC Trend legacy controllers and proprietary network TONN IQ3xact BINC IQview4 IQview4 IQeco

 System firmy Trend zapewnia również inne korzyści:

Zarządzanie usługami komunalnymi
Tylko poprawne pomiary stopnia zużycia zasobów komunalnych umożliwiają skuteczne zarządzanie kosztami i ograniczenie zużycia energii.

Monitorowanie i kierowanie
Zużycie zasobów komunalnych w wielu obiektach często przebiega według regularnego wzorca. System firmy Trend może rejestrować faktyczne zużycie i porównywać je z profilem.

Monitorowanie za pomocą  alarmów                                                                                                                                                                  Jedną z zaawansowanych funkcji systemu firmy Trend jest możliwość identyfikowania warunków alarmowych oraz informowania o nich, co zapewnia szybkie reagowanie i ciągłość prowadzenia działalności.

Monitorowanie zdalne
Zdalna komunikacja z obiektem umożliwia ocenę sytuacji i odpowiednie reagowanie zarówno w przypadku alarmów, jak i analizowania systemu.

Kopie zapasowe systemu
Wyjątkowa elastyczność produktów firmy Trend oznacza, że wraz ze zmianą wymagań w obiekcie można szybko i łatwo modyfikować programy. Zmiany systemu można śledzić i przechowywać na wypadek sytuacji alarmowych.

Ciągły nadzór                                                                                                                                                                                                                Funkcja dostępu zdalnego zapewnia w Wielkiej Brytani całodobowy nadzór techniczny we wszystkie dni tygodnia (24/7), dzięki czemu nie trzeba zatrudniać lokalnie dodatkowych inżynierów.

Konserwacja oparta na warunkach
Dzięki funkcji monitorowania warunków można diagnozować konieczność wykonania czynności konserwacyjnych lub serwisowych. Eliminuje to konieczność konserwacji prewencyjnej.