Om Trend

Trend är en av världens ledande tillverkare av fastighetsdriftssystem, med ett världsomfattande distributions- och supportnätverk som täcker över 50 länder. Deras helt integrerade regleringslösningar uppfyller de mest omfattande kraven för moderna fastigheter.

Trend, som grundades 1980, har genomgått en snabb och stadig tillväxt med en omsättning på över 100 miljoner US-dollar under 2007 (produktförsäljning). Trend är ett BSI-registrerat företag och uppfyller kraven enligt BS EN ISO 9001: 2000. Denna kvalitetssäkringsstandard omfattar försäljning, marknadsföring, design, tillverkning och support av fastighetsdriftssystem.

Genom nära reglering och övervakning av värme, ventilation, luftkonditionering och andra fastighetsfunktioner kan Trend-systemen minimera energiförbrukning och bibehålla en ständigt bekväm miljö, och medföra andra väsentliga förmåner som lägre kostnader för anläggningsunderhåll. Systemen används i praktiskt taget alla sorters kommersiella fastigheter från skolor, sjukhus och fritidslokaler till kontor, butiker och fabriker. De lämpar sig för stora fastighetskomplex och anläggningar med flera fastigheter, men är även kostnadseffektiva i mycket små lokaler.

Trends regleringssystem tillhandahålls, sköts tekniskt och uppdras av godkända systemintegrerare. Ett stort antal av dessa specialistregleringsföretag har kvalificerat sig som Trend Technology Centres, en status de har uppnått genom att bevisa att de uppfyller de höga standarder som krävs i fackmannaskap, kontraktshantering, dokumentation och kvalitetskontroll. Alla undergår regelbundna granskningar för att se till att dessa standarder bibehålls.

Trend inser att varje företag har unika behov, så vår inställning till service är att erbjuda flexibilitet och valfrihet genom ett utbud av skräddarsydda servicenivåavtal (SLAs). Med support dygnet runt hela veckan från ett riksomfattande nätverk av erfarna tekniker kan  vi erbjuda en rad tjänster som är tillgängliga för både installatörer och slutanvändare och som omfattar både Trend och system från andra tillverkare. Kontinuerlig övervakning av energiförbrukning och miljöförhållanden optimerar driften och minskar energikostnaderna samtidigt som komforten bibehålls.

Trends paket med avancerade produkter, specialisttjänster och en beprövad väg till marknaden tillhandahåller inte bara system som lämpar dig för ändamålet, utan försäkrar även lägsta brukstidskostnader. ​​