Ta kontrollen

Skulle du låta bli att göra service på din bil, motorcykel eller värmepanna mer än ett par år?

​Vi förstår att fastighetsägare och förvaltare är under enorm press att genomföra investeringar i HVAC system för att minska den mängd energi som används av deras lokaler. Medan den senaste tidens fokus har legat på att få så många byggnader som möjligt att minska både koldioxidutsläpp och energiförbrukning, har många fastighetsägare inte insett att det mest effektiva sättet att spara pengar och minska energianvändningen redan kan finnas i det befintliga HVAC eller BEMS (Building Energy Management System) som byggnaden har.

Vid en årlig översyn och service är det naturligt att se över den optimala användningen av fastighetens HVAC system. Att kontrollera börvärden, utvärdera givarplaceringar och optimera reglerstrategier är viktiga delar av servicen.

Ett BEMS ger större insyn och kontroll av energianvändningen genom att övervaka och styra värme, ventilation, luftkonditionering - HVAC - och belysning.

Genom noggrann övervakning av HVAC kan ett Trend BEMS minimera energiförbrukning och upprätthålla konsekvent behagligt inneklimat, samt ge andra viktiga fördelar såsom lägre kostnader för underhåll av anläggningen. HVAC system återfinns i praktiskt taget alla typer av icke-bostadshus, från skolor, sjukhus och sportanläggningar till kontorsbyggnader, affärer och fabriker. De är lämpade för de största byggnadskomplexen men är ändå väldigt kostnadseffektiva i mindre byggnader.

System för att styra HVAC är viktiga i satsningen på att minska koldioxidutsläpp genom att exakt kontrollera inneklimatet i enlighet med användarnas behov och därmed undvika onödig användning av energi. En helt integrerad BEMS lösning kan reglera upp emot 90 procent av en byggnads energikonsumerande enheter.

För att ta kontroll över ditt system för HVAC, marketing@trendcontrols.com