Styr och övervakning

Ett system från Trend minimerar energiförbrukningen och bibehåller en behaglig inomhusmiljö genom att använda komponenter speciellt anpassade för styr och övervakning av uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och andra byggnadsfunktioner.

Kraven på styr och reglering av moderna byggnader ökar hela tiden och blir en alltmer komplex uppgift. Ett byggnadsautomationssystem behöver därför anpassas och skräddarsys för att möta kundens och byggnadens behov på styr och övervakning.

Systemet måste klara noggrann styrning av uppvärmning, ventilation och luftkonditionering. Samtidigt måste realtidsinformation för övervakning och kontroll presenteras och avvikande värden eller larm även vidarebefodras till rätt personer. På så sätt kan användarna minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen, och dessutom snabbt anpassa systemet efter ändrade lokala användningsförhållanden.

Trends system finns i många olika typer av kommersiella, industriella och offentliga byggnader, dvs. i allt från skolor, sjukhus, bostäder och idrottsanläggningar till kontorsbyggnader, butiker, köpcenter och fabriker. Våra system lämpar sig för styr och övervakning av fastigheter i alla storlekar.

Vi har alltid haft som utgångspunkt och strävan att uppfylla både direkta och långsiktiga behov hos kunden. Det märks i vårt produktsortiment, som baseras på den allra senaste tekniken och omfattar ett brett spektrum av tillämpningar.

Alla komponenter är tillförlitliga, lättanvända och framtidssäkra. Tillsammans med bakåtkompatibiliteten mot äldre Trendsystem, bidrar det till att minska systemets totalkostnad under hela livslängden. Trends automationssystem utformas för unika behov och ger kapacitet och flexibilitet som ger kunden direkta och långsiktiga fördelar.

För ytterligare information om styr och övervakning av din byggnad, kontakta marketing@trendcontrols.com.