Utbildning

Effektiv utbildning minimerar systemteknikertiden och maximerar energisparandet samtidigt som man får optimal miljökontroll. Trend-utbildningen är godkänd enligt ISO 9001 brittiska standard, som försäkrar att kvaliteten i kurs- och dokumentationsinnehållet är konsekvent. Vi erbjuder en rad omfattande utbildningskurser som ör anpassade till olika nivåer av tekniska förkunskaper. Vi kan ordna specialkurser eller utbildning på plats både i Storbritannien och andra länder, så att din personalutbildning blir så flexibel som möjligt.

Trend-utbildningen omfattar en rad olika kurser, inklusive:

 • 963 Operator
 • 963 General Engineering
 • 963 Advanced Engineering
 • System Engineering
 • IQ Engineering
 • Strategy Design
 • Ethernet Awareness
 • IQ3 System
 • SET Communications
 • Autodialling
 • Trend LON Products

Kursprogrammet är antingen allmänt eller installatörsinriktat, och uppdateras var tredje månad. Om du vill veta mer om våra utbildningskurser kan du kontakta registratorn på +44(0) 1403 226 230. Om du vill veta vad som är tillgängligt eller göra en bokning kan du kontakta registratorn på ovanstående nummer, eller skicka oss ett e-postmeddelande på education@trendcontrols.com