Översikt över Trend fastighetsdriftssystem

Fastighetsdriftssystem övervakar och kontrollerar funktioner som värme, ventilation och luftkonditionering, och ser till att de drivs på maximalt ekonomisk och effektiv nivå. Detta sker genom att bibehålla optimal balans mellan förhållanden, energiförbrukning och driftskrav.

Våra huvudkomponenter är:

Reglering
Mikrodatorreglerare får signaler från fältenheter och vidtar de åtgärder som behövs enligt de inprogrammerade driftsparametrarna.

Övervakare
Övervakare visar eller ändrar systemdata och har en rad funktioner för energianalys och underhåll. 

Nätverk
Via nätverk kan enheter fjärrkommunicera antingen lokalt, över WAN (wide area network) eller på distans via standardwebbläsarteknik. Därmed har man tillgång till information varifrån som helst i världen, så att man har fullständig kontinuitet i fastigheten.

Fältenheter
Fältenheter skickar och tar emot data direkt till och från övervakare för lokal eller fjärrkontroll och övervakning. Om du inte mäter eller övervakar ett område eller objekt kan du inte kontrollera det.

Systemarkitektur

 

 

Bland de andra fördelarna med Trend-systemet ingår:

Nyttighetshantering
Nyttighetsförbrukningen måste mätas ordentligt för att du ska kunna hantera dina kostnader och undvika energispill.

Övervakning och målinriktning
Nyttighetsförbrukningen i många fastigheter följer ofta en regelbunden profil.  Trend-systemet kan registrera faktiska förbrukningsdata och jämföra dem med den regelbundna profilen.

Larmövervakning
En av Trends mest kraftfulla funktioner är förmågan att identifiera och kommunicera larmtillstånd så att åtgärder snabbt kan vidtas och driften fortgå.

Fjärrövervakning
Oavsett om det gäller att åtgärda larm eller undersöka systemet, kan man via fjärrkommunikation med platsen utvärdera och vidta nödvändiga åtgärder.

System Back-up
Trend-produkterna är oerhört flexibla, vilket innebär att program snabbt och enkelt kan ändras vartefter som behoven ändras. Systemändringar kan spåras och lagras för nödsituationer.

Backup dygnet runt hela veckan
Fjärråtkomst ger möjlighet till support dygnet runt hela veckan, så att man inte behöver ha tekniker på plats.

Tillståndsbaserat underhåll
Genom tillståndsövervakning kan man diagnostisera behovet av underhåll eller service. Därmed behöver man inte utföra onödigt förebyggande underhåll.