Pitkänäköinen partneruus

Pitkänäköinen partneruus tuo menestystä kaikille

Brittiläinen Trend on vuonna 1982 perustettu, yksi Euroopan johtavista rakennusautomaatiojärjestelmien valmistajista. Se palvelee maailmanlaajuisia HVAC-markkinoita tarjoten täysin integroituja järjestelmäratkaisuja.

Trendin tuotevalikoimaan kuuluvat rakennusautomaatiojärjestelmien laitteet ja ohjelmistot muun muassa hotelleille, kouluille, toimistotaloille, sairaaloihin ja ravintoloihin. Tuotteet vastaavat nykyajan rakentamisen moninaisia vaatimuksia.
                  Viime vuosina Trend on panostanut voimakkaasti kansainvälistymiseen.
                  – Trend on ollut vuodesta 1988 markkinajohtaja Englannissa jopa 35 prosentin markkinaosuudella. Kansainvälinen toiminta on nyt ylittänyt määrällisesti Englannin oman toiminnan. Kansainvälistymisstrategiansa mukaisesti Trend hakee ympäri maailmaa paikallisia yrityksiä partnereiksi. Tällä hetkellä Trendillä on noin 200 partneria yli 50 maassa, kertoo Trend Control Systemsin maajohtaja Kari V. Lehtiö.

Tuotteet ovat uusinta teknologiaa
Trend valmistaa alakeskuksia ja valvomoohjelmia sekä kenttälaitteita. Suomessa Trend on keskittynyt pelkästään valvomo-ohjelmiin ja alakeskuksiin. Tuotteet valmistetaan parhaista saatavilla olevista komponenteista.
                   – Kaikki alakeskuksemme ovat taaksepäin yhteensopivia eli tämän päivän alakeskukset pystytään liittämään 80-luvun järjestelmiin. Asiakas on voinut koko ajan hankkia uutta tuotekantaa ja teknologiaa ja silti säilyttää kaiken vanhan. Monet puhuvat tällaisesta yhteensopivuudesta, mutta uskallan väittää, että kellään muulla toimittajalla ei ole näin täydellistä yhteensopivuutta. 
                  Trendin viimeisintä teknologiaa edustavan alakeskussarjan jokaisessa prosessoriyksikössä on web-liittymä vakiona.
Pieninkin yksikkö on hallittavissa mistä tahansa internetin kautta.
                  – Sama alakeskustuote soveltuu pienimmästä suurimpaan kokonaisuuteen. Suurin viime vuosina Euroopassa tehty järjestelmä on Heathrown viitosterminaalissa. Muita isoja kohteita ovat Buckinghamin palatsi, London Eye -maailmanpyörä, British Museum, Oxfordin yliopisto ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Lemminkäinen Oyj:n pääkonttori hanke Helsingin Salmisaaressa.

Verkosto kasvaa harkitusti ja yhteistyössä
Trendillä on poikkeuksellinen yritysideologia. Se on vetäytynyt urakoinnista heti toiminnan alkuvuosien jälkeen. Siten se ei kilpaile omien partnereidensa kanssa eikä omista partneriyrityksiään.
                – Mikään laitevalmistaja ei pysty takaamaan hyvää lopputulosta ilman todella ammattitaitoista partneriyritystä. Olemme kasvattaneet verkostoa hyvin harkitusti ja kiinteässä yhteistyössä olemassa olevien kumppaneiden kanssa. Mitä paremmin partnerit voivat, sitä paremmin meilläkin on asiat tulevaisuudessa. Ei ole järkevää, että jokainen yritys tekee kaiken itse metallivaluista atkohjelmiin. Siksi meillä on tietty työnjako, Lehtiö korostaa.
               Tällä hetkellä Trendillä on eri puolilla Suomea seitsemän partneriyritystä.

Suurin kumppani urakoi merkittäviä kohteita
Trendin suurin suomalainen partneri on vuonna 1994 perustettu rakennusautomaatiourakoitsija Arealtec Oy, joka vastaa pääkaupunkiseudun useista näyttävistä ja vaativista kohteista. Esimerkiksi viime vuonna Arealtec toteutti kauppakeskus Jumbon viereen valmistuneen, Pohjoismaiden suurimman elämyskeskuksen Flamingon rakennusautomaatiourakan.
               Trend-järjestelmä on helposti laajennettavissa yhden kohteen järjestelmästä kaikkien kunnan/kaupungin kohteiden järjestelmäksi.
Arealtec Oy on urakoinut/laajentanut esimerkiksi Suomenlinnan Trendjärjestelmää vuodesta 1994 tähän päivään saakka ja työ jatkuu vielä. Nyt alakeskuksia on yli 130 kappaletta neljällä eri saarella.

                – Maaliskuun ensimmäisenä päivänä astuu voimaan fuusio Uudenmaan Automatikkahuolto Oy:n kanssa, minkä jälkeen työntekijöitä tulee olemaan 35 ja liikevaihto yli viiteen miljoonaan euroon.
Arealtec tulee säilymään yhtiön nimenä, kertoo toimitusjohtaja Kari Kumpulainen.

                 Arealtec on kasvanut ison yrityksen mukana ja päässyt osallistumaan myös tuotekehitykseen.
                 – Yksi viimeaikainen kehitysaskel on se, että järjestelmien tiedonsiirto on muuttunut Ethernetin kautta tapahtuvaksi. Tämä tuo lisähaasteita henkilöstökoulutukselle ja tietotaidon ylläpidolle, joihin luonnollisesti panostamme koko ajan.

Trend Control Systems Ltd

Metsänneidonkuja 12

01230 ESPOO

Puh. Kari V. Lehtiö 0500 – 871 603