Marknadssektorer

Trend-systemen används i praktiskt taget alla sorters kommersiella fastigheter från skolor, sjukhus och fritidslokaler till kontor, butiker och fabriker. De lämpar sig för stora fastighetskomplex och anläggningar med flera fastigheter, men är även kostnadseffektiva i mycket små lokaler.

Nedan ges ett litet exempel på våra platsinstallationer. Se till att du har Adobe Acrobat igång eller tillgängligt.

 • Trend fastighetsdriftssystem är installerade på flera av de största och mest kända sjukhusen inom Storbritanniens offentliga vård samt ett stort antal av deras mindre lokaler, inklusive vårdcentraler och läkarmottagningar.
 • Universitet och högskolor erfar att energi- och andra nyttighetskostnader inverkar i allt större grad på deras kostnader.
 • I den moderna företagsmiljön spelar Trends fastighetsdriftssystem en viktig roll i att tillgodose förväntningarna från byggherren, hyresgästen och ägaren.
 • Trends fastighetsdriftssystem används av hotell jorden runt, bl.a. ledande grupper som Hilton, Marriott, Intercontinental, Holiday Inn och SAS Radisson, samt internationellt välkända ställen som Ritz och Savoy i London.
 • Detaljhandeln är storkonsumenter av energi för belysning, värme och kylteknik, vilket innebär att de stigande energikostnaderna är en viktig fråga som måste lösas. Ett Trend fastighetsdriftssystem är ett väsentligt verktyg för hantering av energiförbrukningen, samtidigt som det bibehåller en trevlig kundmiljö.
 • Nöjeslokaler har ofta stora krav på sina värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. Ett Trend fastighetsdriftssystem ser till att dessa system fungerar effektivt.
 • Inom den konkurrensintensiva tillverkningsindustrin är det av yttersta vikt att hålla driften igång för att kunna möta efterfrågan och samtidigt se till att driftskostnaderna hålls nere. Trends fastighetsdriftssystem ger fastighetsskötargruppen kontroll över energi och hantering.
 • Högteknologiska tillverkningsinrättningar ställer ofta stora krav på miljöförhållanden för att försäkra sig om att deras produktionskvalitet inte utsätts för risker. Trends fastighetsdriftsssystem samordnar anläggningar och tjänster till den standard som krävs.
 • Stadior är mer än bara sportarenor; de har ofta inomhusträningsloksaler, konferens- och festlokaler samt privata åskådarloger. Alla dessa kräver noggrann kontroll av miljöförhållanden och stor flexibilitet i användningen.
 • Moderna passagerarterminaler är komplexa enheter som tillhandahåller en rad olika bekvämligheter för resenärerna dygnet runt, året runt. Ett Trend fastighetsdriftssystem försäkrar att skötsel och övervakning av de tjänster som betjänar dessa bekvämligheter sker till lägsta kostnad och högsta tillgänglighet.
 • Hantering och integrering av larm från riksomfattande nätverk av viktiga infrastrukturplatser som växlar och datacentraler är ytterligare ett av Trend fastighetsdriftssystemets många användningsområden. Det är utformat till att hitta fel och vidta svarsåtgärder för att minimera driftsstörningar.
 • Militära anläggningar är som regel stora och omfattar flera byggnader inom området med en rad olika funktioner, från bespisning till tung teknik. Med sin mångsidighet och flexibilitet är Trends fastighetsdriftssystem den perfekta lösningen på de olika kontrollsystemkraven.