Industri

Inom den konkurrensintensiva tillverkningsindustrin är det av yttersta vikt att hålla driften igång för att kunna möta efterfrågan och samtidigt se till att driftskostnaderna hålls nere. Trends fastighetsdriftssystem ger fastighetsskötargruppen kontroll över energi och hantering.
  • Big role for BMS at BA’s giant cargo centre. Trend controls are to be found in some very big buildings, and they don’t come much bigger than British Airways’ vast new state-of-the-art cargo centre at Heathrow.