Läkemedelsföretag

Högteknologiska tillverkningsinrättningar ställer ofta stora krav på miljöförhållanden för att försäkra sig om att deras produktionskvalitet inte utsätts för risker. Trends fastighetsdriftsssystem samordnar anläggningar och tjänster till den standard som krävs.
  • “This project truly is the crown jewel of the Imperial Center,” said Greg Sanchez, president of TriProperties, Inc., the company that developed and manages Imperial Center.
  • Romanian pharmaceutical manufacturer Terapia has been carrying out a major modernisation of the tablet production facility at its Cluj Napoca site.