Telekom

Hantering och integrering av larm från riksomfattande nätverk av viktiga infrastrukturplatser som växlar och datacentraler är ytterligare ett av Trend fastighetsdriftssystemets många användningsområden. Det är utformat till att hitta fel och vidta svarsåtgärder för att minimera driftsstörningar.
  • Trend’s IQ3xcite controller and ‘963’ supervisory software have proved an ideal combination for critical monitoring tasks on the high speed fibre optic Next Generation Network (NGN) operated by TalkTalk Technology (part of The Carphone Warehouse Group).
  • Qualcomm is a worldwide provider of 3G wireless technology and services, with operations and customers around the globe.
  • The energy required to heat, cool, ventilate and light Cellnet's new Service Provision Division HQ at No 1 Leeds City Office Park is only 25% of that needed by a typical prestige office building.