Energy & Support Solutions

Ett fastighetsdriftssystem utför sina funktioner helt automatiskt, dag efter dag, och kan fortsätta med det år efter år. Om systemets supportbehov inte tillgodoses blir dock prestandan lidande. Detta leder till högre kostnader för fastighetsdriften och minskad komfort för användaren.

Att försumma eller ta genvägar när det gäller support för fastighetsdriftssystem är en väldigt falsk ekonomi.

IQ ASSURED är Trends åtagande att ge fastighetsägare möjlighet att hantera sin energiförbrukning och miljö, genom att minska energispill och tillhörande kostnader och samtidigt bibehålla maximal komfort och tillgänglighet i anläggningen.

IQ ASSURED är utformat till att ge omedelbara fördelar och är ett strukturerat program för optimering, uppgradering och underhåll av ett fastighetsdriftssystem. Det hanteras och levereras  kombinerat av Trend IQ ASSURED-byrån – fjärrprodukter och -tjänster – och de nationella IQ ASSURED Energy & Service-teamen.

Genom att använda de avancerade verktygen och tjänsterna får kunderna minskat energispill och tillhörande kostnader, och kan samtidigt bibehålla maximal komfort i sina lokaler.

  • Support Levels