Pazar Kesimleri

Trend sistemleri, ikamete mahsus olmayan okul, hastane ve eğlence yerlerinden iş merkezlerine, dükkanlara ve fabrikalara kadar hemen her türlü binada bulunabilir. En büyük bina kompleksleri ve birden fazla siteden oluşan uygulamalar için uygun olmakla birlikte çok küçük bina yerleşimleri için de maliyet bakımından verimlidirler.

Aşağıda kurulumlarımızdan küçük bir kısmını içeren örnekler bulunmaktadır. Lütfen Adobe Acrobat'ın çalışır durumda veya hazır olduğundan emin olun. ​​
 • Trend bina yönetimi sistemleri National Health Service'ın en büyük ve en tanınmış hastanelerinin birçoğu yanında sağlık merkezleri, klinikler ve pratisyen hekim muayenehaneleri dahil olmak üzere daha küçük yerlere kurulmuştur.
 • Yüksek Öğrenim kurumları, enerjiyle ve diğer hizmetlerle ilgili maliyetlerin giderleri üzerinde gittikçe artan bir etkisi olduğunu görmektedir.
 • Günümüzün ticari ortamında Trend bina yönetim sistemleri müteahhitlerin, kiracıların ve kendi yerinin sahibi olanların taleplerini karşılamada önemli bir rol oynamaktadır
 • Trend bina yönetim sistemleri dünyanın her tarafında, Hilton, Marriott, Intercontinental, Holiday Inn ve SAS Radisson gibi önde gelen grupların otellerinde ve London ve Savoy gibi uluslararası üne sahip otellerde görülebilir.
 • Perakendeciler aydınlatma, ısıtma ve soğutma konusunda büyük enerji tüketicileridirler ve artan enerji maliyetleri bunlar için ele alınması gereken ana konulardan biridir. Trend bina yönetim sistemleri, enerji tüketimini yönetirken konforlu bir alışveriş ortamı sağlama konusunda anahtar bir görev üstlenirler.
 • Eğlence yerleri genellikle ısıtma, havalandırma ve iklimleme sistemleri konusunda oldukça yüksek gereksinimlere sahiptir. Trend bina yönetimi sistemleri bu sistemlerim etkili ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlar.
 • Bir üretim tesisinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde tesis servislerini çalışır durumda tutarken maliyetlerin asgari düzeyde tutulmasını sağlamak imalat sektörünün rekabetçi ortamında kritik öneme sahiptir. Trend bina yönetimi sistemleri enerji kontrolünü ve yönetimini tesis yönetim ekibine verir.
 • Yüksek teknolojiyle çalışan tesisler genellikle üretim kalitesinden taviz vermemek için ortam koşullarıyla ilgili zorlayıcı gereksinimlere sahiptir. Trend bina yönetim sistemleri gerekli standartları sağlamak için tesisleri ve servisleri koordine eder.
 • Stadyumlar yalnızca oyun sahasından ibaret değildir ve genellikle kapalı antrenman tesisleri, konferans ve yemek salonları ve ayrıca idari izleme olanakları içerirler ve bunların tümü kullanım tarzlarında yüksek düzeyle esneklikle birlikte ortam koşullarının yakından kontrolünü gerektirir.
 • Modern ulaşım terminalleri yolculara yılın her günü ve kesintisiz olarak çok çeşitli olanaklar sağlayan karmaşık yapılardır. Bu tesislerle ilgili servislerin Trend bina yönetim sistemleri ile yönetilmesi ve izlenmesi işletme maliyetlerinin en aza indirilmesini ve kullanılabilirliğin en üst düzeye çıkarılmasını sağlar.
 • Ülkenin her tarafındaki anahtarlama ve veri merkezleri gibi kritik altyapı tesislerinin bulunduğu şebekelerden gelen alarmların yönetilmesi ve iş ile entegre edilmesi Trend bina yönetim sistemlerinin özel uygulamalarından biridir ve arızaları saptayarak çalışmadaki kesintileri asgari düzeye indiren çözümler uygular.
 • Askeri üsler genellikle arazi üzerinde dağınık olarak yerleşmiş, mutfaktan ağır mühendisliğe kadar çok sayıda binadan oluşan büyük yerleşkelerdir. Trend bina yönetim sistemlerinin çok yönlülüğü ve esnekliği değişen kontrol sistemi gereksinimleri için ideal çözümü ortaya koymaktadır.