Trend uddannelsescenter – når viden skaber resultater

Bygningstekniske installationer bliver stadig mere og mere avancerede, og teknologier som IoT, ”predictive analytics”, cloud services og ”advanced security” holder hastigt deres indtog i Building Management Systemerne. Derfor er det endnu vigtigere end tidligere at have veluddannede specialister til at drifte og vedligeholde teknologierne i bygningerne.

Trends internationale erfaringer har entydigt vist, at en af de helt afgørende faktorer til at sikre, at de avancerede systemer virker efter hensigten, er at såvel vores egne systemhus-partnere samt bygningsejernes driftsafdelinger og teknikere hele tiden besidder den nyeste viden, så de i samarbejde kan planlægge, udvikle og vedligeholde systemerne ud fra det bedst mulige grundlag.

Derfor har vi etableret Trend uddannelsescenter i Aarhus. Uddannelsescenteret afholder tæt på 600 mandedage skræddersyede kurser i løbet af et år, og kurserne omfatter alle aspekter af Trend-systemet samt understøttede teknologier.

Som supplement til de fysiske kurser kan vores systemhus-teknikere og slutkunder desuden tilmelde sig forskellige e-learning kurser og webinars.

NYHED: Tridium Certificeringskurser

I 2020 har vi endvidere taget skridtet fuldt ud og er begyndt at afholde Tridium Certificeringskurser med internationale undervisere. Tridium er som bekendt en Honeywell-ejet teknologiplatform, og Trend-systemet er netop baseret på den stærke Niagara platform, der er en overbygning til Tridium. Vi ser det derfor som en helt naturlig udvidelse af vores services også at uddanne branchen inden for selve hovedteknologiplatformen.

Vil du vide mere om kurser og individuelle muligheder, så kontakt Tommy Soelberg: tommy.soelberg@trendcontrols.com​​​​​​​​