CTS System

Bygninger udsættes for omskiftelige og til tider ekstreme vejrforhold.

Det er en vanskelig opgave at få de tekniske installationer som f.eks. varme-, ventilations- og køleanlæg i bygningen til at fungere således, at de, der arbejder i bygningen, får et godt arbejdsmiljø med høj komfort samtidig med at drifts- og energiomkostninger minimeres.

Et trend CTS-anlæg giver overblik over anlæggenes drift og hjælper til med at opretholde den optimale balance mellem de ydre påvirkninger, komforten, energiforbruget og de driftsmæssige krav.

De væsentligste komponenter i et Trend CTS-system:

UnderCentraler
De digitale, mikroprocessor baserede undercentraler modtager signaler fra feltenheder og styrer anlæggene i overensstemmelse med de ønskede driftsparametre.

Hovedstationer og betjeningspaneler
Hovedstationer og betjeningspaneler bruges til at overvåge systemets drift og til at ændre ønskeværdier, driftstider etc.

Netværk
Netværk gør det muligt for undercentralerne at kommunikere med hinanden enten via et lokalt netværk, via et Wide Area Network, eller via fjernbetjening ved hjælp af standard browser teknologi. Det betyder, at du kan få adgang til information fra tilsluttede anlæg over hele verden, hvilket sikrer kontinuerlig drift af bygningerne uanset, hvor de befinder sig.

Anlægskomponenter
Anlægskomponenter sender eller modtager data direkte til/fra undercentraler og muliggør derved at anlæggene kan styres og reguleres. Hvis du ikke måler eller overvåger et område eller en enhed, kan du ikke styre det.

Systemopbygning  

Trend Energy ManagerTrend supervisorsTOPSRoom DisplayIQ3xite XNCEMICTrend legacy controllers and proprietary networkTONNIQ3xact BINCIQview4IQview4Yderligere fordele ved Trend-systemet:

 

Forbrugsstyring
Kun med en korrekt måling af forbruget kan du styre dine omkostninger og undgå energispild.

Overvågning og målretning
I mange bygninger følger energiforbruget ofte en fast profil. Trend-systemet kan registrere de faktiske forbrugsdata og sammenligne dem med denne profil.

Alarmovervågning
En af Trend's stærkeste funktioner er systemets evne til at identificere og videresende alarmer, hvilket sikrer en mulighed for hurtig indgriben inden fejl forårsager alvorlige dirftsstop.

Fjernovervågning
Uanset om det drejer sig om videresendelse af alarmer eller betjening af systemet, giver fjernkommunikation med anlægget store mulighed i den daglige drift.

System Back-up
Trend-produkternes store fleksibilitet betyder, at programmerne hurtigt og nemt kan ændres, efterhånden som kravene til anlægget ændres. Der kan naturligvis tages back-up af alle ændringer, så det er nemt at komme i gang igen, hvis uheldet er ude.

Support døgnet rundt
Fjernadgang muliggør at mange af vore Systemhuse og Technology Centre tilbyder overvågning og support døgnet rundt.

Tilstandsbaseret overvågning
Det er muligt at diagnosticere behovet for vedligeholdelse gennem tilstandsbaseret overvågning. Det fjerner behovet for at udføre unødvendig forebyggende vedligeholdelse.