Energia- ja tukiratkaisut

Rakennuksen hallintajärjestelmä suorittaa eri toiminnot täysin automaattisesti päivästä ja vuodesta toiseen. Toisaalta järjestelmän tuesta on huolehdittava asianmukaisesti, sillä muussa tapauksessa sen suorituskyky alkaa kärsiä. Tämän seurauksena rakennuksen käyttökustannukset nousevat ja sen käyttömukavuus kärsii.

Rakennuksen hallintajärjestelmän laiminlyöminen tai toiminnan laadusta tinkiminen on säästämistä väärässä kohtaa.

IQ ASSURED kiteyttää Trendin pyrkimyksen tarjota rakennusten omistajille mahdollisuudet hallita energiankäyttöä ja ympäristöolosuhteita, vähentää energian hukkakäyttöä ja siihen liittyviä kustannuksia samalla huolehtien siitä, että olosuhteet säilyvät miellyttävinä ja rakennuksen käytettävyys on huippuluokkaa.

Välittömän hyödyn tuottamiseen suunniteltu IQ ASSURED on strukturoitu ohjelma, jonka avulla rakennuksen hallintajärjestelmä voidaan optimoida, päivittää ja ylläpitää. Ohjelmaa hallitaan ja se toimitetaan Trend IQ ASSURED -toimiston – etätuotteet ja -palvelut – ja kansallisten IQ ASSURED Energy & Services -tiimien yhteistyönä.

Ohjelman pitkälle kehitettyjen työkalujen ja palveluiden avulla asiakkaat voivat vähentää energian hukkakäyttöä ja siihen liittyviä kustannuksia säilyttäen samalla rakennuksensa olosuhteet miellyttävinä.