Om Trend

Trend er en av verdens ledende produsenter av systemer for bygningsadministrasjon (BMS), med verdensomspennende distribusjon og et støttenettverk som dekker mer enn 50 land. Trends helintegrerte styringsløsninger kan oppfylle de mest komplekse kravene i dagens bygninger.

Trend ble grunnlagt i 1980, og har gjennomgått en rask og jevn vekst, opp til en omsetning i overkant av 100 millioner dollar i 2007 (produktsalg). Trend er et BSI-registrert selskap, og oppfyller kravene i BS EN ISO 9001: 2000. Denne standarden for kvalitetssikring omfatter salg, markedsføring, design/konstruksjon, produksjon og kundestøtte av systemer for bygningsadministrasjon.

Gjennom nøyaktig styring og overvåking av oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg og andre bygningssystemer, kan Trend-systemene minimalisere energiforbruket og opprettholde et jevnt komfortabelt inneklima, noe som igjen fører med seg andre viktige fordeler, som lave vedlikeholdskostnader. Systemene finnes i praktisk talt enhver type bygning som ikke er til boligformål, fra skoler, sykehus og kultur- og sportsanlegg, til kontorbygg, butikker og fabrikker. Selv om systemene passer til de største bygningskompleksene og områdene, er de likevel kostnadseffektive også i svært små lokaler.

Trend-kontrollsystemer leveres, tilpasses og ferdigstilles av godkjente systemintegratorer. En betydelig andel av disse spesialistselskapene er kvalifiserte Trend-teknologisentre. Dette er en status de har oppnådd ved å vise i praksis at de kan oppfylle høye, definerte standarder for utførelse, kontraktstyring, dokumentasjon og kvalitetskontroll. Alle våre samarbeidspartnere gjennomgår jevnlig revisjon og kontroll for å sikre at disse standardene opprettholdes.

Trend forstår at alle bransjer har sine unike krav, så vår filosofi for tjenestene vi tilbyr (i Storbritannia) er å tilby fleksibilitet og valgmuligheter gjennom en rekke skreddersydde serviceavtaler (SLA - Service Level Agreements). Ved hjelp av et nettverk av kompetente teknikere med døgnvakt, kan vi tilby en rekke tjenester rettet mot installatører og sluttbrukere, både for systemer fra Trend og fra andre produsenter. Den kontinuerlige overvåkingen av energiforbruk og inneklima optimaliserer driften og reduserer tilhørende energikostnader, samtidig som komforten innendørs opprettholde.

Trend-pakken med avanserte produkter, spesialisttjenester og en anerkjent og utprøvd rute til markedet, gir ikke bare systemer som passer til formålet, men sikrer i tillegg de laveste levetidskostnadene.